Jakie znaczenie ma umowa o zarządzanie nieruchomością?

Większość właścicieli nie zna dobrze swoich umów o zarządzanie nieruchomością. Jak dowodzą badania, właściciele którzy powierzyli swoje nieruchomości zarządcom nieruchomości nie zawsze dobrze znają zapisy umów o zarządzanie. Często jest to wykorzystywane przez nieuczciwych administratorów, którzy albo nie realizują części obowiązków, albo pobierają dodatkowe opłaty za to co i tak mają wliczone już w koszty usług. Umowa o zarządzanie nieruchomością jest podstawowym dokumentem, który precyzuje przedmiot zarządu, a więc samą nieruchomość oraz reguluje podstawowe prawa i obowiązki zarówno zarządcy nieruchomości jak i jej właściciela. Musi ona określać wysokość wynagrodzenia zarządcy, zakres i obszar jego samodzielnego działania oraz zasady i terminy rozwiązania umowy.

Często załącznikami do umowy o zarządzanie są wykazy przekazywanych dokumentów:
• technicznych takich jak książka obiektu budowlanego, protokoły z przeglądów technicznych,
• formalno-prawnych jak np. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, uchwały wspólnoty mieszkaniowej, regulaminy, umowy eksploatacyjne
• finansowo-księgowych np. salda zobowiązań, należności, stan rozrachunków.
Obrazują one stan w jakim nieruchomość przekazywana jest do zarządzania. Każdy spór z zarządcą warto rozpocząć od ponownej analizy posiadanej umowy o zarządzanie. Często wnikliwa analiza w tym względzie pozwoli znaleźć rozwiązanie. Z drugiej strony aby takich sporów uniknąć warto przed zawarciem takiej umowy poświęcić sporą uwagę na właściwe przygotowanie takiej umowy.

Więcej: https://www.rebelart.pl/

Redakcja look-design.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.